SIMPIWE MBUNYUZA | IMBHOKODO

1 (6)
Ihlongozo, 2019
Stoneware and Glaze
31 X 16 X 16 inches

WATHINTA IMBHUKODO, WATHINTA ABAFAZIL

IF YOU STRIKE A WOMAN, YOU STRIKE A ROCK

Opening Reception: Sunday, November 10. 3 – 5 PM

SIMPIWE MBUNYUZA | IMBHOKODO

November 7th, 2019
·